κεριά

Δ03720

Διάσταση: 7Χ18cm

Δ03820

Διάσταση: 7Χ14cm

Δ03920

Διάσταση: 7Χ10cm

κεριά

Δ03420

Διάσταση: 7Χ18cm

Δ03520

Διάσταση: 7Χ14cm

Δ03620

Διάσταση: 7Χ10cm

κεριά

Δ03020

Διάσταση: 7Χ18cm

Δ03220

Διάσταση: 7Χ14cm

Δ03320

Διάσταση: 7Χ10cm

κεριά

Δ01820

Διάσταση: 8,5Χ15cm

Δ01920

Διάσταση: 7Χ12cm

Δ02020

Διάσταση: 5,5Χ9cm

κεριά

Δ01520

Διάσταση: 8,5Χ15cm

Δ01620

Διάσταση: 7Χ12cm

Δ01720

Διάσταση: 5,5Χ9cm

κεριά

Δ01220

Διάσταση: 8,5Χ15cm

Δ01320

Διάσταση: 7Χ12cm

Δ01420

Διάσταση: 5,5Χ9cm

Δ02720

Διάμετρος: 9,5cm

Δ02820

Διάμετρος: 7cm

Δ02920

Διάμετρος: 5cm

Δ02420

Διάμετρος: 9,5cm

Δ02520

Διάμετρος: 7cm

Δ02620

Διάμετρος: 5cm

Δ02120

Διάμετρος: 9,5cm

Δ02220

Διάμετρος: 7cm

Δ02320

Διάμετρος: 5cm

Δ07120

Διάμετρος: 9,5cm

Δ07220

Διάμετρος: 7cm

Δ07320

Διάμετρος: 9,5cm

Δ07420

Διάμετρος: 7cm

Δ04520

Διάσταση: 10Χ18cm 

Δ04620

Διάσταση: 10Χ18cm 

Δ06220

Διάσταση: 10Χ20cm 

Δ06320

Διάσταση: 10Χ15cm 

Δ06420

Διάσταση: 10Χ10cm 

Δ04720

Διάσταση: 7Χ20cm 

Δ04820

Διάσταση: 7Χ15cm 

Δ04920

Διάσταση: 7Χ10cm 

Δ05520

Διάσταση: 10Χ10cm 

Δ05320

Διάσταση: 10Χ20cm 

Δ05420

Διάσταση: 10Χ15cm 

Δ01020

Διάσταση: 7Χ10cm 

Δ01120

Διάσταση: 7Χ18cm 

Δ07820 (4άδα)

Διάσταση: 2X20 cm 

Δ06920

Διάμετρος: 9,5 cm 

Δ07920 (4άδα)

Διάσταση: 2X20 cm 

Δ05920

Διάσταση: 7X18 cm 

Δ06020

Διάσταση: 7X14 cm 

Δ06120

Διάσταση: 7X10 cm 

Δ08820

Διάσταση: 10X18 cm 

Patrona Creations-Βιοτεχνία Κηροποϊίας

Greece-Thessaloniki

Πασχαλινές Λαμπάδες-Κεριά Γάμου-Λαμπάδες Βάπτισης-Διακοσμητικά Κεριά

Copyright@patronacreations.com

All Rights Reserved

Powered by Patronas Dimitris

Sticker-website_ETPA_GR_HighRes.jpg